بنام خدا

 

گروه مهندسی هندسه در سال 1389 شروع به کار نموده است،

فعالیت های انجام شدۀ این شرکت در سطح کشور ایران در قالب پروژه های طراحی، محاسبات و ساخت انجام شده است.